- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 27/05/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 9 5 9 4
2
Giải nhì 4 1 2 7
4 1 9 6
1
Giải ba 9 3 9 8
3 4 3 7
3 8 8 6
13
Giải KK 1   5 9 4 31
Giải KK 2     9 4
201

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 12 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 0 43
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 63 0
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 25/05/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 0 5 5 5
9
Giải nhì 2 8 1 1
0 1 2 8
9
Giải ba 0 1 0 4
3 1 0 7
7 1 9 6
16
Giải KK 1   5 5 5 45
Giải KK 2     5 5
357

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 14 0 0 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 14 31
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 19 49
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 22/05/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 1 1 7 4
2
Giải nhì 4 5 5 6
8 6 6 5
5
Giải ba 9 8 2 7
9 3 7 9
6 3 3 0
5
Giải KK 1   1 7 4 11
Giải KK 2     7 4
308

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 16 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 23 0
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 53 17
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).