- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 03/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 6 5 0 3
4
Giải nhì 9 3 1 4
4 8 7 3
3
Giải ba 6 1 9 8
0 1 8 8
8 0 4 7
2
Giải KK 1   5 0 3 38
Giải KK 2     0 3
410

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 38
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 0 43
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 18 26
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 01/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 7 5 5 6
2
Giải nhì 1 5 3 3
2 2 6 7
7
Giải ba 6 4 0 6
6 4 2 1
8 7 7 6
9
Giải KK 1   5 5 6 58
Giải KK 2     5 6
284

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 29 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 23 0
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 27 17
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 29/05/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 7 5 5 2
2
Giải nhì 9 4 0 6
3 9 2 5
2
Giải ba 5 5 2 9
7 1 0 5
9 5 8 6
8
Giải KK 1   5 5 2 50
Giải KK 2     5 2
424

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 11 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 0 58
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 21 55
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).