Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 30/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
427
880
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
132
532
792
597
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
253
714
211
837
440
875
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
061
466
864
641
135
992
615
233
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 51 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 96 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 302 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 311 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 23
Giải sáu - 150K 444
Giải bảy - 40K 3.387
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 28/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
455
224
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
062
605
860
763
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
150
012
872
159
927
246
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
967
154
266
751
304
475
328
235
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 26 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 57 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 115 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 209 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 27
Giải sáu - 150K 347
Giải bảy - 40K 3.207
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 25/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
246
261
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
712
034
530
200
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
734
045
802
925
676
980
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
559
190
453
914
690
766
515
215
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 82 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 110 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 169 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 177 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 21
Giải sáu - 150K 524
Giải bảy - 40K 4.144