Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 29/04/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
668
878
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
798
683
954
222
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
463
754
971
300
553
179
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
803
617
958
125
008
393
003
102
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 161 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 180 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 278 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 444 Giải tư - 5Tr 18
Giải năm - 1Tr 46
Giải sáu - 150K 674
Giải bảy - 40K 4,078
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 26/04/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
428
336
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
479
232
435
033
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
071
986
348
539
464
731
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
428
982
057
331
545
111
873
039
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 95 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 265 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 284 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 465 Giải tư - 5Tr 11
Giải năm - 1Tr 39
Giải sáu - 150K 428
Giải bảy - 40K 4,247
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 24/04/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
817
156
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
007
038
125
667
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
355
787
838
558
762
488
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
722
401
873
296
292
054
243
882
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 90 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 216 Giải nhì - 40Tr 4
Giải ba - 210K 249 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 249 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 23
Giải sáu - 150K 335
Giải bảy - 40K 3,226