Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 06/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
516
143
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
182
748
370
160
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
459
572
334
472
714
365
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
477
662
210
349
105
494
063
212
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 118 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 191 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 307 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 473 Giải tư - 5Tr 8
Giải năm - 1Tr 41
Giải sáu - 150K 552
Giải bảy - 40K 4,719
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 03/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
572
133
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
642
469
512
415
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
228
127
348
638
488
145
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
111
870
834
085
437
238
232
083
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 93 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 220 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 403 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 392 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 32
Giải sáu - 150K 475
Giải bảy - 40K 4,073
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 01/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
702
081
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
294
847
766
617
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
501
037
145
148
725
384
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
782
847
350
078
174
651
658
469
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 31 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 150 Giải nhì - 40Tr 3
Giải ba - 210K 265 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 257 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 29
Giải sáu - 150K 331
Giải bảy - 40K 3,018