Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 16/02/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
310
491
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
690
480
459
957
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
106
898
730
307
256
319
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
473
506
424
124
806
401
427
273
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 25 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 55 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 112 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 109 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 29
Giải sáu - 150K 294
Giải bảy - 40K 3.610
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 14/02/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
630
796
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
706
492
646
239
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
384
649
773
479
131
342
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
519
880
407
484
776
155
365
101
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 59 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 198 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 185 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 24
Giải sáu - 150K 257
Giải bảy - 40K 3.780
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 11/02/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
513
843
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
510
892
074
604
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
694
139
446
822
155
746
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
244
991
415
878
300
746
620
229
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 40 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 64 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 252 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 172 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 35
Giải sáu - 150K 455
Giải bảy - 40K 4.984