Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 01/07/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
133
401
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
590
029
055
871
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
931
704
056
190
509
662
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
942
252
016
574
818
861
953
252
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 103 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 133 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 170 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 332 Giải tư - 5Tr 10
Giải năm - 1Tr 47
Giải sáu - 150K 530
Giải bảy - 40K 4,511
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 28/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
724
410
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
279
942
346
176
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
511
222
831
168
184
938
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
372
381
947
331
012
015
190
885
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 46 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 222 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 319 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 287 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 38
Giải sáu - 150K 363
Giải bảy - 40K 4,444
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 26/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
803
579
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
458
285
674
479
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
421
289
730
501
204
656
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
585
314
195
150
613
610
153
497
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 57 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 173 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 245 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 511 Giải tư - 5Tr 10
Giải năm - 1Tr 37
Giải sáu - 150K 453
Giải bảy - 40K 4,383