Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Số đặc biệt
số đuôi
Biên độ số đuôi ĐB Phân phối biên độ số đuôi ĐB Thuộc tính biên độ số đuôi ĐB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L C L N T H 0 1 2 L T N
10063409 17 22 28 50 55 07771943201152756236L>T>
20063309 21 24 30 41 44 400008321910513655235c<H<
30063214 17 31 33 42 50 40099721189503554234L>H>
40063101 22 25 38 39 54 199356101784934533L<T<
50063006 15 21 24 45 55 4662450316723352232c<T<
60062911 16 17 19 38 43 2442340226473251231c<T<
70062805 06 22 26 49 51 32222321145463150230c<T<
80062718 23 26 32 46 49 5443125034453049229L<T<
90062607 22 25 40 49 50 3770014212344048228c<H<
100062507 20 27 43 48 51 3771603111243147227L<T<
110062406 07 21 25 27 49 2663532010132746226L<T<
120062315 24 25 40 42 50 499542110904126455L>TT
130062203 14 15 21 47 52 54423109216402544224c<T<
140062110 16 40 43 45 46 22212018715392443223L<T<
150062017 22 30 40 43 44 41111147614382342222L<T<
160061908 17 20 36 39 44 30033136513372241221L<T<
170061806 08 10 23 39 44 43317021412362140220L<T<
180061719 30 35 43 47 55 12216014311352039219L<T<
190061611 12 32 42 43 51 31125203210341938218c<T<
200061501 08 12 26 28 45 4332450219331837217c<T<
210061407 20 37 47 51 53 05543413104321736216c<HT
220061310 16 26 27 34 48 51132312017311635215L<T<
230061211 13 20 51 53 55 04441211846301534214c<HT
240061102 04 07 18 30 35 20044110785291433213c<HT
250061022 24 27 37 38 48 1441109614281332212L<T<
260060902 20 24 39 46 53 55500228560271231211c<H<
270060802 20 24 39 46 53 55500217450261130210c<H<
280060702 07 11 21 31 42 45500206340251029209c<H<
290060602 07 11 21 31 42 4555119523524928208L>TT
300060503 04 12 16 30 50 20022184121323827207c<T<
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Khuynh hướng tăng giảm bằng So sánh cùng dữ liệu kì trước, lớn hơn số liệu kì trước [Tăng], nhỏ hơn số liệu kì trước [Giảm], bằng với số liệu kì trước [Bằng]