Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Thuộc tính
đỏ 1 đỏ 2 đỏ 3 đỏ 4 đỏ 5 đỏ 6 Sắp xếp tổ hợp Tỷ lệ tổ hợp 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
10065312 21 23 28 33 46 38TTHTTTTTHTTT5:15:1
20065202 05 07 21 31 37 44HHHTHHHHHTHH1:51:5
30065116 18 24 29 33 41 43TTTHTHTTTHTH4:24:2
40065005 07 09 28 38 55 50HHTTTTHHTTTT4:24:2
50064906 10 29 30 31 51 35TTHTHTTTHTHT4:24:2
60064818 30 32 37 39 40 10TTTHTTTTTHTT5:15:1
70064708 19 27 34 46 51 02THTTTTTHTTTT5:15:1
80064618 22 29 33 46 48 37TTHTTTTTHTTT5:15:1
90064503 35 37 41 45 49 31HTHHTTHTHHTT3:33:3
100064412 25 26 47 51 53 16TTTHTHTTTHTH4:24:2
110064323 31 41 48 49 51 03HHHTTTHHHTTT3:33:3
120064205 10 15 31 32 50 28HTTHTTHTTHTT4:24:2
130064137 38 42 46 47 55 23HTTTHTHTTTHT4:24:2
140064031 36 40 44 50 53 11HTTTTHHTTTTH4:24:2
150063902 04 06 13 31 35 16HTTHHTHTTHHT3:33:3
160063821 24 29 34 39 53 20TTHTTHTTHTTH4:24:2
170063705 11 19 26 28 33 09HHHTTTHHHTTT3:33:3
180063603 19 32 36 41 51 35HHTTHTHHTTHT3:33:3
190063503 09 25 29 46 50 18HTTHTTHTTHTT4:24:2
200063409 17 22 28 50 55 07THTTTTTHTTTT5:15:1
210063309 21 24 30 41 44 40TTTTHTTTTTHT5:15:1
220063214 17 31 33 42 50 40THHTTTTHHTTT4:24:2
230063101 22 25 38 39 54 19HTTTTTHTTTTT5:15:1
240063006 15 21 24 45 55 46TTTTTTTTTTTT6:06:0
250062911 16 17 19 38 43 24HTHHTHHTHHTH2:42:4
260062805 06 22 26 49 51 32HTTTTTHTTTTT5:15:1
270062718 23 26 32 46 49 54THTTTTTHTTTT5:15:1
280062607 22 25 40 49 50 37HTTTTTHTTTTT5:15:1
290062507 20 27 43 48 51 37HTTHTTHTTHTT4:24:2
300062406 07 21 25 27 49 26THTTTTTHTTTT5:15:1
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Tỷ lệ tổ hơp 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị hợp số và số nguyên