Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Thuộc tính
đỏ 1 đỏ 2 đỏ 3 đỏ 4 đỏ 5 đỏ 6 Sắp xếp tổ hợp Tỷ lệ tổ hợp 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
10081708 09 30 31 38 45TTTHTTTTTHTT5:15:1
20081613 17 26 27 31 37HHTTHHHHTTHH2:42:4
30081504 18 25 29 32 34TTTHTTTTTHTT5:15:1
40081402 10 18 23 34 36HTTHTTHTTHTT4:24:2
50081301 12 29 40 44 45HTHTTTHTHTTT4:24:2
60081209 10 26 28 39 43TTTTTHTTTTTH5:15:1
70081104 15 25 26 32 35TTTTTTTTTTTT6:06:0
80081003 05 18 28 42 43HHTTTHHHTTTH3:33:3
90080911 14 18 24 35 37HTTTTHHTTTTH4:24:2
100080817 18 19 20 27 44HTHTTTHTHTTT4:24:2
110080705 20 24 25 35 36HTTTTTHTTTTT5:15:1
120080610 16 36 40 41 42TTTTHTTTTTHT5:15:1
130080503 13 15 23 24 44HHTHTTHHTHTT3:33:3
140080409 14 17 18 36 41TTHTTHTTHTTH4:24:2
150080317 19 22 31 32 34HHTHTTHHTHTT3:33:3
160080213 17 26 29 33 39HHTHTTHHTHTT3:33:3
170080106 29 31 32 39 44THHTTTTHHTTT4:24:2
180080003 05 06 09 28 43HHTTTHHHTTTH3:33:3
190079905 09 33 40 41 45HTTTHTHTTTHT4:24:2
200079804 12 21 22 27 40TTTTTTTTTTTT6:06:0
210079705 13 17 20 29 45HHHTHTHHHTHT2:42:4
220079620 34 37 39 41 42TTHTHTTTHTHT4:24:2
230079503 25 26 29 40 42HTTHTTHTTHTT4:24:2
240079404 13 18 23 33 43THTHTHTHTHTH3:33:3
250079309 11 15 20 32 36THTTTTTHTTTT5:15:1
260079206 12 28 30 39 42TTTTTTTTTTTT6:06:0
270079111 15 17 27 28 45HTHTTTHTHTTT4:24:2
280079006 15 16 27 36 42TTTTTTTTTTTT6:06:0
290078913 27 34 35 36 41HTTTTHHTTTTH4:24:2
300078801 04 07 14 16 41HTHTTHHTHTTH3:33:3
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Tỷ lệ tổ hơp 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị hợp số và số nguyên