Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Thuộc tính
đỏ 1 đỏ 2 đỏ 3 đỏ 4 đỏ 5 đỏ 6 Sắp xếp tổ hợp Tỷ lệ tổ hợp 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
10084105 11 15 18 27 43HHTTTHHHTTTH3:33:3
20084013 20 24 32 34 40HTTTTTHTTTTT5:15:1
30083901 13 17 24 27 42HHHTTTHHHTTT3:33:3
40083814 21 25 34 37 39TTTTHTTTTTHT5:15:1
50083701 03 04 05 32 33HHTHTTHHTHTT3:33:3
60083605 14 27 30 38 45HTTTTTHTTTTT5:15:1
70083503 06 13 15 36 44HTHTTTHTHTTT4:24:2
80083406 07 11 22 35 41THHTTHTHHTTH3:33:3
90083310 13 24 28 38 44THTTTTTHTTTT5:15:1
100083201 03 08 09 35 40HHTTTTHHTTTT4:24:2
110083111 17 30 36 41 45HHTTHTHHTTHT3:33:3
120083002 05 12 33 41 45HHTTHTHHTTHT3:33:3
130082905 27 33 34 38 40HTTTTTHTTTTT5:15:1
140082804 11 16 24 35 44THTTTTTHTTTT5:15:1
150082703 17 25 26 36 38HHTTTTHHTTTT4:24:2
160082608 16 17 23 28 38TTHHTTTTHHTT4:24:2
170082512 15 24 30 36 45TTTTTTTTTTTT6:06:0
180082408 15 16 21 25 33TTTTTTTTTTTT6:06:0
190082303 18 29 30 39 41HTHTTHHTHTTH3:33:3
200082216 21 29 40 41 43TTHTHHTTHTHH3:33:3
210082101 04 17 19 24 42HTHHTTHTHHTT3:33:3
220082002 03 16 19 22 34HHTHTTHHTHTT3:33:3
230081903 05 06 31 34 35HHTHTTHHTHTT3:33:3
240081810 14 29 37 38 40TTHHTTTTHHTT4:24:2
250081708 09 30 31 38 45TTTHTTTTTHTT5:15:1
260081613 17 26 27 31 37HHTTHHHHTTHH2:42:4
270081504 18 25 29 32 34TTTHTTTTTHTT5:15:1
280081402 10 18 23 34 36HTTHTTHTTHTT4:24:2
290081301 12 29 40 44 45HTHTTTHTHTTT4:24:2
300081209 10 26 28 39 43TTTTTHTTTTTH5:15:1
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Tỷ lệ tổ hơp 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị hợp số và số nguyên