Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Thuộc tính
đỏ 1 đỏ 2 đỏ 3 đỏ 4 đỏ 5 đỏ 6 Sắp xếp chẵn lẻ Tỷ lệ chẵn lẻ 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
10093605 17 19 27 35 39LLLLLLLLLLLL6:06:0
20093502 03 14 21 31 33cLcLLLcLcLLL4:24:2
30093415 17 21 28 37 43LLLcLLLLLcLL5:15:1
40093302 14 21 22 35 43ccLcLLccLcLL3:33:3
50093208 12 20 26 35 37ccccLLccccLL2:42:4
60093102 12 13 33 36 42ccLLccccLLcc2:42:4
70093006 19 22 26 38 39cLcccLcLcccL2:42:4
80092913 29 35 37 38 41LLLLcLLLLLcL5:15:1
90092809 11 16 17 22 33LLcLcLLLcLcL4:24:2
100092704 23 25 30 40 41cLLccLcLLccL3:33:3
110092608 11 19 24 26 42cLLccccLLccc2:42:4
120092504 05 07 09 27 39cLLLLLcLLLLL5:15:1
130092402 18 21 24 38 44ccLcccccLccc1:51:5
140092307 15 20 25 32 37LLcLcLLLcLcL4:24:2
150092201 26 27 35 36 43LcLLcLLcLLcL4:24:2
160092114 20 24 30 35 41ccccLLccccLL2:42:4
170092004 13 15 20 37 38cLLcLccLLcLc3:33:3
180091901 04 14 22 24 40LcccccLccccc1:51:5
190091815 16 22 25 29 33LccLLLLccLLL4:24:2
200091702 03 12 32 35 44cLccLccLccLc2:42:4
210091603 04 27 32 40 43LcLccLLcLccL3:33:3
220091502 03 09 15 17 43cLLLLLcLLLLL5:15:1
230091407 09 16 20 30 32LLccccLLcccc2:42:4
240091308 10 12 14 17 31ccccLLccccLL2:42:4
250091209 13 16 24 33 45LLccLLLLccLL4:24:2
260091102 17 23 27 37 42cLLLLccLLLLc4:24:2
270091015 27 31 36 38 41LLLccLLLLccL4:24:2
280090908 14 17 20 21 40ccLcLcccLcLc2:42:4
290090817 26 30 31 33 39LccLLLLccLLL4:24:2
300090701 19 20 27 30 32LLcLccLLcLcc3:33:3
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Tỷ lệ chẵn lẻ 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị lẽ và chẵn