Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Thuộc tính
đỏ 1 đỏ 2 đỏ 3 đỏ 4 đỏ 5 đỏ 6 Sắp xếp chẵn lẻ Tỷ lệ chẵn lẻ 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
10081708 09 30 31 38 45cLcLcLcLcLcL3:33:3
20081613 17 26 27 31 37LLcLLLLLcLLL5:15:1
30081504 18 25 29 32 34ccLLccccLLcc2:42:4
40081402 10 18 23 34 36cccLcccccLcc1:51:5
50081301 12 29 40 44 45LcLccLLcLccL3:33:3
60081209 10 26 28 39 43LcccLLLcccLL3:33:3
70081104 15 25 26 32 35cLLccLcLLccL3:33:3
80081003 05 18 28 42 43LLcccLLLcccL3:33:3
90080911 14 18 24 35 37LcccLLLcccLL3:33:3
100080817 18 19 20 27 44LcLcLcLcLcLc3:33:3
110080705 20 24 25 35 36LccLLcLccLLc3:33:3
120080610 16 36 40 41 42ccccLcccccLc1:51:5
130080503 13 15 23 24 44LLLLccLLLLcc4:24:2
140080409 14 17 18 36 41LcLccLLcLccL3:33:3
150080317 19 22 31 32 34LLcLccLLcLcc3:33:3
160080213 17 26 29 33 39LLcLLLLLcLLL5:15:1
170080106 29 31 32 39 44cLLcLccLLcLc3:33:3
180080003 05 06 09 28 43LLcLcLLLcLcL4:24:2
190079905 09 33 40 41 45LLLcLLLLLcLL5:15:1
200079804 12 21 22 27 40ccLcLcccLcLc2:42:4
210079705 13 17 20 29 45LLLcLLLLLcLL5:15:1
220079620 34 37 39 41 42ccLLLcccLLLc3:33:3
230079503 25 26 29 40 42LLcLccLLcLcc3:33:3
240079404 13 18 23 33 43cLcLLLcLcLLL4:24:2
250079309 11 15 20 32 36LLLcccLLLccc3:33:3
260079206 12 28 30 39 42ccccLcccccLc1:51:5
270079111 15 17 27 28 45LLLLcLLLLLcL5:15:1
280079006 15 16 27 36 42cLcLcccLcLcc2:42:4
290078913 27 34 35 36 41LLcLcLLLcLcL4:24:2
300078801 04 07 14 16 41LcLccLLcLccL3:33:3
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Tỷ lệ chẵn lẻ 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị lẽ và chẵn