Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Thuộc tính
đỏ 1 đỏ 2 đỏ 3 đỏ 4 đỏ 5 đỏ 6 Sắp xếp chẵn lẻ Tỷ lệ chẵn lẻ 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
10084105 11 15 18 27 43LLLcLLLLLcLL5:15:1
20084013 20 24 32 34 40LcccccLccccc1:51:5
30083901 13 17 24 27 42LLLcLcLLLcLc4:24:2
40083814 21 25 34 37 39cLLcLLcLLcLL4:24:2
50083701 03 04 05 32 33LLcLcLLLcLcL4:24:2
60083605 14 27 30 38 45LcLccLLcLccL3:33:3
70083503 06 13 15 36 44LcLLccLcLLcc3:33:3
80083406 07 11 22 35 41cLLcLLcLLcLL4:24:2
90083310 13 24 28 38 44cLcccccLcccc1:51:5
100083201 03 08 09 35 40LLcLLcLLcLLc4:24:2
110083111 17 30 36 41 45LLccLLLLccLL4:24:2
120083002 05 12 33 41 45cLcLLLcLcLLL4:24:2
130082905 27 33 34 38 40LLLcccLLLccc3:33:3
140082804 11 16 24 35 44cLccLccLccLc2:42:4
150082703 17 25 26 36 38LLLcccLLLccc3:33:3
160082608 16 17 23 28 38ccLLccccLLcc2:42:4
170082512 15 24 30 36 45cLcccLcLcccL2:42:4
180082408 15 16 21 25 33cLcLLLcLcLLL4:24:2
190082303 18 29 30 39 41LcLcLLLcLcLL4:24:2
200082216 21 29 40 41 43cLLcLLcLLcLL4:24:2
210082101 04 17 19 24 42LcLLccLcLLcc3:33:3
220082002 03 16 19 22 34cLcLcccLcLcc2:42:4
230081903 05 06 31 34 35LLcLcLLLcLcL4:24:2
240081810 14 29 37 38 40ccLLccccLLcc2:42:4
250081708 09 30 31 38 45cLcLcLcLcLcL3:33:3
260081613 17 26 27 31 37LLcLLLLLcLLL5:15:1
270081504 18 25 29 32 34ccLLccccLLcc2:42:4
280081402 10 18 23 34 36cccLcccccLcc1:51:5
290081301 12 29 40 44 45LcLccLLcLccL3:33:3
300081209 10 26 28 39 43LcccLLLcccLL3:33:3
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Tỷ lệ chẵn lẻ 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị lẽ và chẵn