Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Giá trị Chéo hợp Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Giá trị đuôi Giá trị bình quân Hợp chéo Hợp chéo chênh lệch Giá trị số đuôi Bộ số liên số Bộ số đuôi
1007533511  12  15  26  29  33  35  36  38  40  43  45  48  49  53  60  63  65  76  80 857 69 80 11 7 43 926 788 87 3 8
2007533410  20  21  22  26  27  32  35  36  39  45  46  47  49  50  54  58  60  74  75 826 65 75 10 6 42 891 761 86 8 9
3007533302  03  07  14  16  22  23  25  31  41  42  45  50  55  57  61  65  73  74  77 783 75 77 2 3 40 858 708 73 4 8
4007533207  09  10  18  19  21  22  24  27  29  31  43  50  51  58  68  73  75  76  80 791 73 80 7 1 40 864 718 91 5 10
5007533103  05  06  08  10  18  21  33  40  44  47  48  49  63  64  67  70  73  76  77 822 74 77 3 2 42 896 748 92 5 9
6007533002  03  07  08  19  20  24  26  28  35  36  37  41  46  48  61  62  65  79  80 727 78 80 2 7 37 805 649 97 7 10
7007532901  04  09  17  19  21  22  27  28  29  31  33  36  40  42  43  52  54  67  71 646 70 71 1 6 33 716 576 86 4 9
8007532801  05  06  10  16  18  22  25  31  32  34  36  40  57  58  62  63  64  65  68 713 67 68 1 3 36 780 646 83 6 9
9007532701  04  10  11  14  16  22  25  43  47  51  54  56  59  66  68  70  75  78  80 850 79 80 1 0 43 929 771 80 1 10
10007532605  09  13  20  21  24  25  27  30  35  37  39  44  46  47  54  56  57  75  77 741 72 77 5 1 38 813 669 101 4 8
11007532501  02  03  05  10  18  19  23  26  30  34  36  41  43  55  56  57  59  72  73 663 72 73 1 3 34 735 591 83 6 10
12007532404  08  11  13  25  37  38  41  43  51  57  59  60  65  66  67  70  71  72  80 938 76 80 4 8 47 1014 862 78 6 10
13007532301  07  08  13  15  17  18  23  27  29  32  43  45  46  55  57  63  74  75  78 726 77 78 1 6 37 803 649 106 4 9
14007532203  09  11  17  18  22  28  29  43  45  46  47  49  61  62  65  71  77  78  79 860 76 79 3 0 43 936 784 110 7 8
15007532104  06  08  09  11  18  22  24  25  37  47  59  64  65  66  69  71  73  78  79 835 75 79 4 5 42 910 760 115 5 9
16007532005  06  11  18  19  33  39  44  49  52  57  59  62  66  71  72  73  76  79  80 971 75 80 5 1 49 1046 896 101 5 10
17007531904  05  07  14  20  26  30  31  37  38  47  59  65  66  72  74  75  78  79  80 907 76 80 4 7 46 983 831 97 7 9
18007531802  16  19  20  26  27  29  32  34  37  44  49  50  55  59  62  63  65  70  78 837 76 78 2 7 42 913 761 97 4 9
19007531705  12  13  16  18  19  22  27  28  34  35  37  39  47  58  63  66  75  77  80 771 75 80 5 1 39 846 696 111 4 9
20007531601  02  03  06  12  23  26  27  29  31  37  41  43  49  53  59  66  70  71  80 729 79 80 1 9 37 808 650 79 4 7
21007531501  13  18  19  20  21  26  31  33  36  41  46  56  57  58  62  63  64  71  72 808 71 72 1 8 41 879 737 78 8 9
22007531401  02  12  14  16  17  19  20  41  43  44  52  54  59  64  65  68  72  73  77 813 76 77 1 3 41 889 737 83 6 10
23007531301  06  16  24  27  28  30  39  40  41  42  44  52  56  57  69  70  73  74  79 868 78 79 1 8 44 946 790 88 7 9
24007531202  04  08  18  22  30  33  36  38  41  43  45  53  56  60  68  69  71  72  79 848 77 79 2 8 43 925 771 88 2 9
25007531105  13  14  15  21  26  31  33  36  46  51  53  54  61  62  63  69  73  75  78 879 73 78 5 9 44 952 806 79 5 8
26007531002  05  07  14  18  21  26  29  31  33  40  42  44  50  51  65  67  70  73  77 765 75 77 2 5 39 840 690 75 1 10
27007530902  06  08  12  14  16  18  19  21  25  31  34  48  65  66  68  73  74  76  77 753 75 77 2 3 38 828 678 103 4 9
28007530801  10  14  17  20  30  32  33  35  39  45  46  47  55  61  69  72  74  76  79 855 78 79 1 5 43 933 777 85 3 9
29007530703  05  07  11  14  16  30  36  41  43  46  48  51  52  56  58  59  63  69  79 787 76 79 3 7 40 863 711 97 2 10
30007530601  03  05  06  09  10  17  19  24  28  35  38  41  45  52  53  62  63  67  80 658 79 80 1 8 33 737 579 88 4 10
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp 20 số lựa chọn được thêm vào
Khoảng chéo Sự khác biệt của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là chênh lệch
Giá trị lớn nhất Giá trị lớn nhất trong 20 số lựa chọn
Giá trị nhỏ nhất Giá trị nhỏ nhất trong 20 số lựa chọn
Tổ hợp đuôi 20 số đuôi lựa chọn đồng tăng
Giá trị bình quân Giá trị tổ hợp chia 20(Làm tròn)
Hợp chéo hợp Tổ hợp 20 số lựa chọn hợp chéo hợp
Hợp chéo khác giá trị chênh lệch tổ hợp 20 số lựa chọn hợp chéo hợp
Đuôi tố hợp Giá trị của 20 số đuôi đồng tăng
Số nhóm liên tiếp Nhóm lựa chọn tổ hợp số liên tiếp
Số nhóm đuôi Nhóm số lựa chọn của số đuôi