- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 124.370.953.500 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.487.009.400 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 13/11/2021
18 22 29 33 46 48 37
Giá trị Jackpot 1
124.370.953.500
Giá trị Jackpot 2
3.487.009.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
124.370.953.500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.487.009.400
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.238 500.000
Giải ba 3 số 25.242 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 119.987.868.900 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.496.750.850 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 11/11/2021
03 35 37 41 45 49 31
Giá trị Jackpot 1
119.987.868.900
Giá trị Jackpot 2
3.496.750.850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
119.987.868.900
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.496.750.850
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 994 500.000
Giải ba 3 số 23.672 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 115.517.111.250 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.956.654.050 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 09/11/2021
12 25 26 47 51 53 16
Giá trị Jackpot 1
115.517.111.250
Giá trị Jackpot 2
3.956.654.050
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
115.517.111.250
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.956.654.050
Giải nhất 5 số 23 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.259 500.000
Giải ba 3 số 26.928 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 111.103.646.250 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.466.269.050 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 06/11/2021
23 31 41 48 49 51 03
Giá trị Jackpot 1
111.103.646.250
Giá trị Jackpot 2
3.466.269.050
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
111.103.646.250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.466.269.050
Giải nhất 5 số 23 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.072 500.000
Giải ba 3 số 23.043 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7