- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 140.284.425.000 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.255.172.900 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 23/11/2021
05 07 09 28 38 55 50
Giá trị Jackpot 1
140.284.425.000
Giá trị Jackpot 2
5.255.172.900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
140.284.425.000
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5.255.172.900
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.926 500.000
Giải ba 3 số 35.632 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 136.474.196.700 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.831.814.200 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 20/11/2021
06 10 29 30 31 51 35
Giá trị Jackpot 1
136.474.196.700
Giá trị Jackpot 2
4.831.814.200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
136.474.196.700
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.831.814.200
Giải nhất 5 số 16 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.174 500.000
Giải ba 3 số 26.127 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 132.079.733.400 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.343.540.500 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 18/11/2021
18 30 32 37 39 40 10
Giá trị Jackpot 1
132.079.733.400
Giá trị Jackpot 2
4.343.540.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
132.079.733.400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.343.540.500
Giải nhất 5 số 22 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.166 500.000
Giải ba 3 số 24.324 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 127.938.125.100 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.883.361.800 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 16/11/2021
08 19 27 34 46 51 02
Giá trị Jackpot 1
127.938.125.100
Giá trị Jackpot 2
3.883.361.800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
127.938.125.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.883.361.800
Giải nhất 5 số 42 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.555 500.000
Giải ba 3 số 29.973 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7