- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 198.581.827.350 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.659.045.650 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 21/12/2021
23 25 28 49 52 54 44
Giá trị Jackpot 1
198.581.827.350
Giá trị Jackpot 2
3.659.045.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
198.581.827.350
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.659.045.650
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.717 500.000
Giải ba 3 số 38.071 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 192.650.416.500 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.584.772.200 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 18/12/2021
04 06 19 26 38 41 16
Giá trị Jackpot 1
192.650.416.500
Giá trị Jackpot 2
3.584.772.200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
192.650.416.500
Jackpot 2 5 số + 1* 2 1.792.386.100
Giải nhất 5 số 21 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.363 500.000
Giải ba 3 số 31.878 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 187.387.466.700 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.132.647.400 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 16/12/2021
19 24 30 41 43 49 55
Giá trị Jackpot 1
187.387.466.700
Giá trị Jackpot 2
4.132.647.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
187.387.466.700
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4.132.647.400
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.374 500.000
Giải ba 3 số 29.169 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 182.330.633.100 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.570.777.000 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 14/12/2021
10 16 19 24 39 50 29
Giá trị Jackpot 1
182.330.633.100
Giá trị Jackpot 2
3.570.777.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
182.330.633.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.570.777.000
Giải nhất 5 số 27 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.810 500.000
Giải ba 3 số 37.036 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7