- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 33.605.699.250 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.400.633.250 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 30/12/2021
09 25 27 32 37 46 23
Giá trị Jackpot 1
33.605.699.250
Giá trị Jackpot 2
3.400.633.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
33.605.699.250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.400.633.250
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 622 500.000
Giải ba 3 số 12.419 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 32.003.504.400 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.222.611.600 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 28/12/2021
03 08 09 40 44 48 02
Giá trị Jackpot 1
32.003.504.400
Giá trị Jackpot 2
3.222.611.600
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
32.003.504.400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.222.611.600
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 512 500.000
Giải ba 3 số 12.092 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 214.130.470.800 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.386.672.700 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 25/12/2021
06 08 23 25 33 35 27
Giá trị Jackpot 1
214.130.470.800
Giá trị Jackpot 2
5.386.672.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
1
214.130.470.800
Jackpot 2 5 số + 1* 2 2.693.336.350
Giải nhất 5 số 20 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.676 500.000
Giải ba 3 số 35.622 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 204.118.789.350 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.274.263.650 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 23/12/2021
08 22 29 43 45 54 23
Giá trị Jackpot 1
204.118.789.350
Giá trị Jackpot 2
4.274.263.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
204.118.789.350
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.274.263.650
Giải nhất 5 số 19 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.878 500.000
Giải ba 3 số 35.188 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7