- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 95.299.509.900 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.769.115.200 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 28/10/2021
02 04 06 13 31 35 16
Giá trị Jackpot 1
95.299.509.900
Giá trị Jackpot 2
3.769.115.200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
95.299.509.900
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.769.115.200
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 977 500.000
Giải ba 3 số 20.779 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 91.883.861.400 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.389.598.700 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 26/10/2021
21 24 29 34 39 53 20
Giá trị Jackpot 1
91.883.861.400
Giá trị Jackpot 2
3.389.598.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
91.883.861.400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.389.598.700
Giải nhất 5 số 15 40.000.000
Giải nhì 4 số 874 500.000
Giải ba 3 số 19.933 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 88.377.473.100 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.603.944.700 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 23/10/2021
05 11 19 26 28 33 09
Giá trị Jackpot 1
88.377.473.100
Giá trị Jackpot 2
3.603.944.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
88.377.473.100
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.603.944.700
Giải nhất 5 số 22 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.274 500.000
Giải ba 3 số 22.995 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 85.964.212.650 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.335.804.650 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 21/10/2021
03 19 32 36 41 51 35
Giá trị Jackpot 1
85.964.212.650
Giá trị Jackpot 2
3.335.804.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
85.964.212.650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.335.804.650
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 873 500.000
Giải ba 3 số 17.879 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7