- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 111.103.646.250 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.466.269.050 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 06/11/2021
23 31 41 48 49 51 03
Giá trị Jackpot 1
111.103.646.250
Giá trị Jackpot 2
3.466.269.050
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
111.103.646.250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.466.269.050
Giải nhất 5 số 23 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.072 500.000
Giải ba 3 số 23.043 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 106.907.224.800 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.853.015.000 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 04/11/2021
05 10 15 31 32 50 28
Giá trị Jackpot 1
106.907.224.800
Giá trị Jackpot 2
3.853.015.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
106.907.224.800
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.853.015.000
Giải nhất 5 số 27 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.183 500.000
Giải ba 3 số 27.090 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 103.358.105.400 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.458.668.400 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 02/11/2021
37 38 42 46 47 55 23
Giá trị Jackpot 1
103.358.105.400
Giá trị Jackpot 2
3.458.668.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
103.358.105.400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.458.668.400
Giải nhất 5 số 20 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.067 500.000
Giải ba 3 số 23.712 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 99.230.089.800 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.205.846.300 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 30/10/2021
31 36 40 44 50 53 11
Giá trị Jackpot 1
99.230.089.800
Giá trị Jackpot 2
4.205.846.300
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
99.230.089.800
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4.205.846.300
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 796 500.000
Giải ba 3 số 17.634 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7