- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 23/11/2022
04 13 15 20 37 38
Giá trị Jackpot
18.822.931.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 18.822.931.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 918 300.000
Giải ba 3 số 16,183 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 20/11/2022
01 04 14 22 24 40
Giá trị Jackpot
16.973.364.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 16.973.364.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 860 300.000
Giải ba 3 số 14,925 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 18/11/2022
15 16 22 25 29 33
Giá trị Jackpot
15.234.059.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.234.059.500
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 14,863 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 16/11/2022
02 03 12 32 35 44
Giá trị Jackpot
13.531.338.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.531.338.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 900 300.000
Giải ba 3 số 15,111 30.000