- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 02/12/2022
02 18 21 24 38 44
Giá trị Jackpot
16.514.716.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 16.514.716.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 962 300.000
Giải ba 3 số 15,586 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 30/11/2022
07 15 20 25 32 37
Giá trị Jackpot
14.921.807.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 14.921.807.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,097 300.000
Giải ba 3 số 17,206 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 27/11/2022
01 26 27 35 36 43
Giá trị Jackpot
13.440.836.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.440.836.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 687 300.000
Giải ba 3 số 12,763 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 25/11/2022
14 20 24 30 35 41
Giá trị Jackpot
20.737.613.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 20.737.613.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 893 300.000
Giải ba 3 số 15,776 30.000