- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 21/12/2022
08 12 20 26 35 37
Giá trị Jackpot
26.018.721.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 26.018.721.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,519 300.000
Giải ba 3 số 24,555 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 18/12/2022
02 12 13 33 36 42
Giá trị Jackpot
23.854.749.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 23.854.749.000
Giải nhất 5 số 41 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,380 300.000
Giải ba 3 số 21,511 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 16/12/2022
06 19 22 26 38 39
Giá trị Jackpot
21.908.289.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 21.908.289.000
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,406 300.000
Giải ba 3 số 22,518 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 14/12/2022
13 29 35 37 38 41
Giá trị Jackpot
20.043.738.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 20.043.738.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,031 300.000
Giải ba 3 số 19,355 30.000