- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 14/09/2022
12 17 34 39 44 45
Giá trị Jackpot
30.055.438.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 30.055.438.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.065 300.000
Giải ba 3 số 18.205 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 11/09/2022
03 17 23 37 40 42
Giá trị Jackpot
26.804.142.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 26.804.142.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.295 300.000
Giải ba 3 số 19.331 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 09/09/2022
05 20 21 31 34 37
Giá trị Jackpot
24.169.204.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 24.169.204.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 984 300.000
Giải ba 3 số 17.246 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 07/09/2022
07 08 18 29 41 44
Giá trị Jackpot
22.293.891.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 22.293.891.500
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 969 300.000
Giải ba 3 số 16.983 30.000