- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 23/09/2022
02 06 19 24 30 42
Giá trị Jackpot
14.256.983.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 14.256.983.000
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.003 300.000
Giải ba 3 số 13.916 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 21/09/2022
16 21 23 27 35 41
Giá trị Jackpot
13.079.045.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.079.045.500
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 784 300.000
Giải ba 3 số 12.281 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 18/09/2022
19 26 27 39 44 45
Giá trị Jackpot
37.336.878.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 37.336.878.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.266 300.000
Giải ba 3 số 21.478 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 16/09/2022
01 07 10 24 33 40
Giá trị Jackpot
33.635.682.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 33.635.682.500
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.168 300.000
Giải ba 3 số 18.995 30.000