- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 31/07/2016
02 06 19 21 35 39
Giá trị Jackpot
15.121.387.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.121.387.000
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 446 300.000
Giải ba 3 số 7.000 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 29/07/2016
03 08 13 20 30 36
Giá trị Jackpot
14.565.346.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 14.565.346.500
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 310 300.000
Giải ba 3 số 5.170 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 27/07/2016
14 17 21 25 31 37
Giá trị Jackpot
13.942.033.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.942.033.000
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 333 300.000
Giải ba 3 số 5.431 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 24/07/2016
01 10 16 18 23 38
Giá trị Jackpot
13.271.044.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.271.044.500
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 323 300.000
Giải ba 3 số 5.182 30.000