- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 20/10/2021
05 09 33 40 41 45
Giá trị Jackpot
14.504.128.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 14.504.128.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 828 300.000
Giải ba 3 số 13.446 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 17/10/2021
04 12 21 22 27 40
Giá trị Jackpot
13.176.319.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.176.319.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 13.242 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 15/10/2021
05 13 17 20 29 45
Giá trị Jackpot
30.980.331.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 30.980.331.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.195 300.000
Giải ba 3 số 17.257 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 13/10/2021
20 34 37 39 41 42
Giá trị Jackpot
27.804.912.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 27.804.912.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 822 300.000
Giải ba 3 số 15.428 30.000