- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 29/10/2021
17 19 22 31 32 34
Giá trị Jackpot
19.914.830.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 19.914.830.000
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 834 300.000
Giải ba 3 số 13.340 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 27/10/2021
13 17 26 29 33 39
Giá trị Jackpot
18.378.377.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 18.378.377.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 913 300.000
Giải ba 3 số 15.036 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 24/10/2021
06 29 31 32 39 44
Giá trị Jackpot
17.106.173.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 17.106.173.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 782 300.000
Giải ba 3 số 13.841 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 22/10/2021
03 05 06 09 28 43
Giá trị Jackpot
15.801.269.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.801.269.000
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 773 300.000
Giải ba 3 số 14.206 30.000