- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 07/11/2021
05 20 24 25 35 36
Giá trị Jackpot
28.473.605.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 28.473.605.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.030 300.000
Giải ba 3 số 17.718 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 05/11/2021
10 16 36 40 41 42
Giá trị Jackpot
24.823.862.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 24.823.862.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.125 300.000
Giải ba 3 số 16.896 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 03/11/2021
03 13 15 23 24 44
Giá trị Jackpot
23.137.555.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 23.137.555.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 947 300.000
Giải ba 3 số 16.944 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 31/10/2021
09 14 17 18 36 41
Giá trị Jackpot
21.433.245.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 21.433.245.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.072 300.000
Giải ba 3 số 16.772 30.000