- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 17/11/2021
04 15 25 26 32 35
Giá trị Jackpot
44.760.096.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 44.760.096.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.474 300.000
Giải ba 3 số 23.654 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 14/11/2021
03 05 18 28 42 43
Giá trị Jackpot
40.056.685.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 40.056.685.000
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.282 300.000
Giải ba 3 số 21.647 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 6, ngày 12/11/2021
11 14 18 24 35 37
Giá trị Jackpot
35.913.676.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 35.913.676.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.182 300.000
Giải ba 3 số 19.640 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Mega 6/45 - Thứ 4, ngày 10/11/2021
17 18 19 20 27 44
Giá trị Jackpot
32.121.468.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 32.121.468.500
Giải nhất 5 số 30 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.174 300.000
Giải ba 3 số 19.574 30.000