- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 17/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 7 4 0 4
0
Giải nhì 2 4 1 9
6 4 2 1
5
Giải ba 9 2 1 1
0 1 3 1
2 1 8 0
11
Giải KK 1   4 0 4 26
Giải KK 2     0 4
288

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 10 0
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 0 35
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 58 22
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 15/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 4 1 7 3
8
Giải nhì 5 1 0 3
6 9 5 6
5
Giải ba 1 5 4 8
3 1 4 1
0 2 5 5
14
Giải KK 1   1 7 3 36
Giải KK 2     7 3
315

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 15
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 20 23
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 20 32
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 12/06/2021
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 2 1 9 3
0
Giải nhì 8 3 7 5
3 0 9 9
4
Giải ba 8 1 9 5
8 4 8 7
9 7 8 8
4
Giải KK 1   1 9 3 20
Giải KK 2     9 3
357

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng 0 0 0 29
Giải nhì Giá trị
S.Lượng 0 0 9 21
Giải ba Giá trị
S.Lượng 0 0 18 19
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).