- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 3, ngày 29/11/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 0 9 1 1
200
Giải nhì 7 2 7 5
3 7 2 9
154
Giải ba 6 4 3 0
9 4 3 6
6 7 3 3
246
Giải KK 1   9 1 1 1,484
Giải KK 2     1 1
10,429

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 7, ngày 26/11/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 0 9 9 7
33
Giải nhì 5 7 5 6
0 7 6 8
106
Giải ba 3 5 9 3
8 9 9 0
8 0 8 6
131
Giải KK 1   9 9 7 552
Giải KK 2     9 7
4,157

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ 5, ngày 24/11/2016
Giải thưởng Kết quả S.Lượng Giá trị
Giải nhất 8 9 9 5
25
Giải nhì 1 6 6 1
1 8 3 5
202
Giải ba 8 5 3 2
7 1 4 1
3 0 9 1
146
Giải KK 1   9 9 5 406
Giải KK 2     9 5
3,580

Thống kế số lượng vé trúng Max 4D tổ hợp

Giải thưởng Tổ hợp 4 Tổ hợp 6 Tổ hợp 12 Tổ hợp 24
Giải nhất Giá trị
S.Lượng
Giải nhì Giá trị
S.Lượng
Giải ba Giá trị
S.Lượng
Lưu ý: Kết quả Max 4D I-Perm dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).