Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 23/02/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
891
037
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
389
112
353
611
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
495
950
880
734
491
109
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
950
218
384
231
770
117
490
898
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 104 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 67 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 110 Giải tư - 5Tr 14
Giải năm - 1Tr 35
Giải sáu - 150K 374
Giải bảy - 40K 3.211
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 21/02/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
897
069
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
180
600
493
515
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
446
667
207
688
647
832
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
275
543
701
331
876
692
433
325
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 72 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 94 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 130 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 26
Giải sáu - 150K 277
Giải bảy - 40K 3.283
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 18/02/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
154
831
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
831
401
578
450
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
969
742
830
837
717
108
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
237
250
036
717
620
458
275
256
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 32 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 93 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 150 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 159 Giải tư - 5Tr 8
Giải năm - 1Tr 32
Giải sáu - 150K 423
Giải bảy - 40K 4.631