Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 03/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
447
179
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
671
249
073
217
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
560
428
908
146
012
640
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
946
879
156
181
905
747
802
095
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 116 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 171 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 250 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 344 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 20
Giải sáu - 150K 678
Giải bảy - 40K 4,212
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 31/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
901
951
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
841
324
204
769
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
855
410
093
219
667
116
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
236
256
060
578
389
976
457
792
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 46 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 109 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 225 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 362 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 32
Giải sáu - 150K 308
Giải bảy - 40K 3,823
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 29/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
936
784
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
575
463
403
532
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
948
068
866
411
132
720
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
350
439
402
723
603
264
352
913
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 60 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 170 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 372 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 315 Giải tư - 5Tr 10
Giải năm - 1Tr 52
Giải sáu - 150K 389
Giải bảy - 40K 3,922