Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 24/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
617
164
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
207
603
217
854
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
538
767
451
770
447
893
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
689
229
485
969
107
901
613
235
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 75 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 138 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 289 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 321 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 49
Giải sáu - 150K 581
Giải bảy - 40K 4,981
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 21/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
154
647
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
979
134
940
348
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
816
617
831
815
880
533
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
079
050
583
984
634
959
400
782
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 69 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 159 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 159 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 339 Giải tư - 5Tr 15
Giải năm - 1Tr 38
Giải sáu - 150K 445
Giải bảy - 40K 3,826
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 19/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
105
648
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
971
858
855
508
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
795
254
014
736
957
570
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
801
063
764
830
189
219
384
640
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 87 Giải nhất - 1Tỷ 2
Giải nhì - 350K 144 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 183 Giải ba - 10Tr 21
Giải tư - 100K 312 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 63
Giải sáu - 150K 504
Giải bảy - 40K 3,978