Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 05/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
966
161
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
084
909
499
399
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
371
045
598
188
647
764
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
071
970
517
805
410
465
914
720
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 24 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 66 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 85 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 213 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 24
Giải sáu - 150K 392
Giải bảy - 40K 3.199
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 03/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
192
747
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
635
926
956
586
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
831
451
878
501
481
377
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
961
436
663
809
118
160
637
755
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 132 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 67 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 154 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 124 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 29
Giải sáu - 150K 425
Giải bảy - 40K 3.423
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 01/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
248
314
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
909
220
826
664
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
145
272
413
385
262
790
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
664
108
627
426
506
515
007
783
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 39 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 73 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 126 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 140 Giải tư - 5Tr 10
Giải năm - 1Tr 51
Giải sáu - 150K 479
Giải bảy - 40K 4.520