Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 12/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
511
910
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
029
475
839
491
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
510
272
800
074
822
308
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
226
205
042
464
753
899
635
842
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 48 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 83 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 99 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 132 Giải tư - 5Tr 7
Giải năm - 1Tr 27
Giải sáu - 150K 365
Giải bảy - 40K 3.044
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 10/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
823
799
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
306
511
659
954
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
215
562
080
933
285
791
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
760
139
952
640
139
701
303
781
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 135 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 665 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 195 Giải tư - 5Tr 11
Giải năm - 1Tr 41
Giải sáu - 150K 370
Giải bảy - 40K 3.828
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 08/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
965
980
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
170
152
192
648
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
743
235
153
403
223
483
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
875
843
241
064
764
349
160
541
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 106 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 128 Giải ba - 10Tr 26
Giải tư - 100K 156 Giải tư - 5Tr 7
Giải năm - 1Tr 71
Giải sáu - 150K 479
Giải bảy - 40K 4.908