Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 19/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
426
407
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
967
094
433
199
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
114
435
474
108
407
979
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
690
674
410
108
034
182
311
611
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 83 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 158 Giải ba - 10Tr 18
Giải tư - 100K 144 Giải tư - 5Tr 7
Giải năm - 1Tr 92
Giải sáu - 150K 318
Giải bảy - 40K 3.418
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 17/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
912
963
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
512
147
556
104
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
863
937
202
365
700
711
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
785
802
220
576
262
256
965
496
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 2
Giải nhì - 350K 85 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 107 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 111 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 40
Giải sáu - 150K 366
Giải bảy - 40K 3.162
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 15/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
450
981
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
963
911
124
721
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
905
676
184
747
266
181
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
574
378
091
291
453
658
192
767
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 44 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 117 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 164 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 187 Giải tư - 5Tr 9
Giải năm - 1Tr 68
Giải sáu - 150K 549
Giải bảy - 40K 5.343