Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 24/04/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
817
156
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
007
038
125
667
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
355
787
838
558
762
488
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
722
401
873
296
292
054
243
882
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 90 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 216 Giải nhì - 40Tr 4
Giải ba - 210K 249 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 249 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 23
Giải sáu - 150K 335
Giải bảy - 40K 3,226
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 22/04/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
015
517
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
334
279
576
060
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
043
900
132
916
370
766
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
634
573
539
048
967
262
523
185
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 102 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 240 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 303 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 378 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 18
Giải sáu - 150K 321
Giải bảy - 40K 2,898