Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 26/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
801
083
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
156
005
276
978
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
536
963
346
352
142
354
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
875
647
553
756
941
955
837
697
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 21 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 68 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 112 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 96 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 35
Giải sáu - 150K 265
Giải bảy - 40K 3.232
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 24/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
270
975
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
176
536
388
821
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
086
005
074
783
629
781
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
134
024
416
259
497
968
699
751
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 32 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 96 Giải nhì - 40Tr 4
Giải ba - 210K 103 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 169 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 32
Giải sáu - 150K 376
Giải bảy - 40K 3.119
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 22/11/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
706
569
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
164
100
950
605
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
321
934
351
757
572
767
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
775
917
357
621
091
801
527
735
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 30 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 61 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 126 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 195 Giải tư - 5Tr 11
Giải năm - 1Tr 76
Giải sáu - 150K 466
Giải bảy - 40K 4.923